Je geeft de natuur volop de kans om zich te ontwikkelen

De woningen die hier komen zijn natuurinclusief, dat wil zeggen: met voorzieningen voor flora en fauna in en om de woningen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en de gezondheid van de bewoners. Biodiversiteit betekent dat er heel veel verschillende soorten vogels, zoogdieren, bacteriën, schimmels, et cetera zijn. Maar de term biodiversiteit is veel meer dan dat: het gaat vooral over hoe al die verschillende soorten met elkaar samenhangen en met elkaar in balans zijn. 

Wat doen we om de biodiversiteit in Natuurlijk te Veld te stimuleren? Op de bergingen komen ‘groene daken’.  Zo groeien er snel inheemse planten, grassen en kruiden. Diverse soorten insecten gedijen hier goed, zoals bijen, vlinders, kevers en mieren. 

Aan de gevels komen nestvoorzieningen voor vleermuizen, mussen en gierzwaluwen. De gevels van de woningen zijn geschikt om ze te laten begroeien met (klim)planten. Deze begroeiing brengt groen, kleur en geur met zich mee en biedt voedsel en beschutting aan insecten en vogels. Een waar voedselparadijs voor vogels in de winter!

De groene beplanting rondom de woningen, waterdoorlatende verharding en goede grond met een actief bodemleven zorgen voor buffering, vertraging en infiltratie van het regenwater. Het water dat op de bestrating valt stroomt via aan te leggen groene greppels (wadi’s) naar waterpartijen aan de buitenranden van de buurt. De wadi’s maken de buurt ook leuker. Want bij hevige regenval ontstaat er een waterspeeltuin en bij droogte kun je het grasveld prima gebruiken voor een buurtbarbecue, potje voetbal of een picknick.

De waterpartijen krijgen natuurlijke oevers. Dat zorgt voor een betere waterkwaliteit, meer variatie in de natuurlijke begroeiing en biedt een fijnere leefomgeving voor diverse diersoorten. De geleidelijke overgangen tussen de verschillende onderdelen zijn goed voor de biodiversiteit. In dertig jaar groeit hier een waardevol natuurlandschap.